Om oss

Medarbetare
InGo Active består idag av två seniora partners, Ingemar Wikman och Tua Gandré, båda har bakgrund som civilingenjörer från Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Vi har linje erfarenhet från ledande befattningar, samt jobbar som verksamhetskonsulter och projektledare. Vi har jobbat in IT och Telecomsektorn, samt Transport (tågtrafik&signalsystem). Sedan 2004 har vi varvat rekryteringsuppdrag med konsultuppdrag/projektledning. Detta gör att vi ”vet” hur det funkar i verkligheten och vilka krav det ställs på rätt person, på rätt plats, med rätt motivation och kompetens.

ingemar
Ingemar Wikman
VD/Senior konsult
Mobil: + 46 739 888 888
Mail: ingemar@ingoactive.com

Besök mig på LinkedIn

tua
Tua Gandré
Senior konsult
Mobil: +46 728 585 238
Mail: tua@ingoactive.com”

Besök mig på LinkedIn

Värderingar

TRANSPARENS:
Vi tror på transparens, vi tror på den enkla sanningen, vi är öppna och ärliga i våra relationer. Både gentemot våra kunder och uppdragsgivare, samt gentemot våra kandidater.

Vår verksamhet bygger på förtroende och ett gott rykte, från våra kunder men också från våra kandidater. Detta är också en viktig del till varför vi värderar transparens, öppenhet och sanning. Inom Rekrytering söker vi genuint bra matchningar, för båda parterna. Vi berättar om våra kunders styrkor och svagheter, på samma sätt som vi berättar om kandidaters styrkor och svagheter.

Inom Verksamhetskonsulting och när vi går in som projektledare, jobbar vi även där med transparens, öppenhet och sanning. Problem och utmaningar finns och vi jobbar för att komma vidare med dem, med alla korten på bordet. Vi är de där projektledarna som tar upp obekväma sanningarna på styrgruppsmötena, men samtidigt har en idé om hur vi ska hantera dem.

SAMARBETE:
Vi vill stötta våra kunder i deras strävan efter att växa och utvecklas till alltmer framgångsrika organisationer. Vi tror på samarbete, samverkan, (empowerment) och att jobba nära och tillsammans med våra kunder.

Därför avväger vi hur mycket vi ska göra som externa konsulter och hur mycket våra kunder ska göra. I slutändan är det i kundens verksamhet som den riktiga förändringen sker. Vi tar hellre mer rådgivande konsultuppdrag/roller än går in och tar över ansvaret för kunders problem och målsättningar.

Som rekryterare involverar vi våra kunder tidigt i processen, de är med och påverkar tidigt och därmed säkerställer vi att vi levererar enligt förväntan.

Som projektledare/programledare vill vi att projektorganisationen består av en bra mix mellan externa konsulter och interna resurser. Våra överlämningar fungerar oftast mycket smidigt, då vi från början agerat utifrån att det är kundens organisation som ska utvecklas och dra nytta av sina resultat.

Våra företagsevent syftar även de många gånger till att öka kundens förmåga att samarbeta effektiv. Vi erbjuder aktiviteter som kräver samverkan och som utmanar gruppen att tillsammans lösa uppgifterna och skapar ett vinnande team.