Rekrytering

Vi på InGo Active har lång erfarenhet av rekrytering, främst aktiv headhunting/search inom IT/teknik, samt bank/finans/försäkring. Vi hittar de bästa kandidaterna åt våra kunder.

Våra erbjudande:
– Rekrytering på distans, eller traditionell
– Begränsad search/urval, där ni har namn på potentiella kandidater
– Second Opinion, där vi gör en assessment på era egna kandidater
– Kartläggning av arbetsmarknaden för målgruppen, samt konkurrenter

Läs mer:
– För arbetsgivare
Din karriär
Rekrytering på distans, eller traditionell

Det svåraste inom rekrytering är att hitta och framförallt att attrahera personer med rätt personlighet, kompetens och profil, inte minst till chefs- och specialisttjänster. Det är just det som vi är bäst på. Att leta reda på de talangfullaste personerna på marknaden kräver ofta att direkta konkurrenter kontaktas. Vi gör detta konfidentiellt med smidighet, integritet och precision.

För arbetsgivare
Har du behov av att rekrytera de bästa kandidaterna? Önskar du en nära relation med en leverantör som jobbar transparent och långsiktigt? Då kan vi på InGo Active hjälpa dig.

Vi vänder oss till företag som vill ha stöd i förändringar och skapa framgångsrika organisationer. En viktig del i det arbetet är att rekrytera de allra bästa nyckelpersonerna. Vi rekryterar chefer, kvalificerade säljare och andra affärsnära specialister, managementkonsulter, samt teknikspecialister/-experter.

Våra branscher är framförallt IT/telecom/teknik branschen, samt bank/finans/försäkring. Många av våra kunder är mindre eller mellanstora bolag, där förändring och tillväxt står i fokus, och där varje ny nyckelperson gör skillnad. Vi tycker det är extra roligt och utmanande med start-up bolag, och har goda erfarenheter av att hjälpa dem växa.

Din karriär
Vi är nyfikna på dig och din karriär. Är det dags för nya utmaningar, eller trivs du där du är just nu?

Det är ett stort steg att byta arbetsgivare och kanske ett ännu större steg att byta roll och gå vidare i karriären. Därför är det viktigt för oss att lära känna dig, förstå dina drivkrafter och vad som motiverar dig och hur du funderar på nästa steg i din karriär. Har vi en potentiellt bra matchning, så presenterar vi möjligheten direkt. Annars ser vi gärna en långsiktig och ömsesidig kontakt för framtida möjligheter.

Alltså vill vi komma i kontakt med dig, redan idag. Vänligen maila dina uppgifter/CV till ingemar@ingoactive.com, för en nyfiken och konfidentiell kontakt.
 

Rekrytering på distans, eller traditionell
Vi vill slå ett slag för vårt upplägg med rekrytering på distans. I all typ av rekrytering är det allra viktigaste att blir rätt kandidat, på rätt plats, med rätt kompetens. Det är kostsamt att rekrytera fel.

Det svåraste inom rekrytering är att hitta och framförallt att attrahera personer med rätt personlighet, kompetens och profil, inte minst till chefs- och specialisttjänster. Det är just det som vi är bäst på. Att leta reda på de talangfullaste personerna på marknaden kräver ofta att direkta konkurrenter kontaktas. Vi gör detta konfidentiellt med smidighet, integritet och precision.

När vi rekryterar på distans, genomför vi hela processen med kandidater utan att träffa dem rent fysiskt. Vi har fler avstämningar över telefon än vid traditionellt upplägg och vi genomför även djupintervju över telefon eller Skype. När vi jobbar traditionellt träffar vi kandidaterna personligen för själva djupintervjuerna.

Likheter och skillnader på distans vs traditionellt upplägg
Kvalitet: Som kund och blivande arbetsgivare är du med tidigt i processen och vi kan justera profilen/förväntningarna genom feedback på några tidiga kandidater i processen. Detta arbetssätt skapar kvalitet och det gör vi i båda uppläggen.

Ledtider: När vi jobbar på distans och intervjuar via telefon/Skype, går det snabbare att få till djupintervjuerna och även genom att du träffar kandidaterna för skarpa intervjuer direkt, så kapar vi ledtiderna.

Prisvärt:
När vi jobbar på distans håller vi nere kostnaderna och ledtiderna. Detta kommer dig tillgodo och vi erbjuder drygt 30 % rabatt jämfört med motsvarande tjänst med traditionellt upplägg.

När rekommenderar vi att genomföra uppdragen på distans?: När vi söker specialistroller, framförallt teknik och expertroller, som senior utvecklare, technical lead, IT-arkitekter, applikationsexperter och IT-projektledare rekommenderar vi att genomföra uppdragen på distans. Även för management konsulter och mellanchefer som konsultchefer, gruppchefer och seniora projektledare fungerar detta upplägg utmärkt.

När rekommenderar vi ett mer traditionell upplägg? Högre chefstjänster som CEO, COO, CTO och sälj- och marknadschefer är mer lämpade för traditionellt upplägg. Även för seniora säljare och KAM är detta upplägg att föredra.