Reteaming

InGo Active erbjuder ett utvecklingsprogram som på ett inspirerande sätt hjälper arbetsgrupper att sätta upp och nå mål. Ett program för resultatskapande teamutveckling som heter Reteaming.
Reteaming syftar till att stärka samarbetet och förbättra stämningen i arbetsgrupper, och på så vis öka dess produktivitet och möjligheter att nå sina målsättningar.
Utöver att rekrytera nya medarbetare, hjälper vi därmed våra kunder att behålla och utveckla sina medarbetare och arbetsgrupper.

Vad är Reteaming?
Det är ett program för resultatskapande teamutveckling. På ett utvecklande och inspirerande sätt hjälper vi arbetsgrupper att sätta upp och nå sina egna mål.
Reteaming är självmotiverande och roligt att arbeta med. De ändamålsenliga uppgifterna stärker lagandan och främjar samarbetet, samtidigt som det hjälper arbetsgrupper att utvecklas i den riktning de själva valt.
Termen Reteaming kommer ifrån det lösningsfokuserade arbete man gjorde i olika organisationer och företag för att lösa upp och komma vidare med arbetsgrupper som ”kört fast”, och där man skylde på allt från individer till företagskultur och orimliga förutsättningar med mera. Då behövde man stanna upp, göra ett omtag, och hitta en väg att ”komma tillsammans” igen. Här kan ett externt stöd vara helt avgörande för att komma vidare.
Då arbetet gav sådana positiva effekter uppstod en efterfrågan att tillämpa samma typ av arbetssätt med fungerade grupper som vill utveckla sig, förbättra sig och effektivare nå sina mål och därmed öka sin produktivitet och enhetens resultat.
Reteaming är ett program som på ett engagerande sätt:

  • Stärker samarbetet mellan arbetskamrater
  • Förbättrar stämningen i arbetsgruppen
  • Ökar motivation och engagemang kring gemensamma mål
  • Lär ut positivt tänkande och det kreativa lösningsfokuserade arbetssättet
  • Skapar ett bra förändringsklimat, och lämpar sig väl vid förändringsarbete
  • Ökar arbetsgruppens produktivitet och leveransförmåga

Det finns ett internationellt nätverk av licensierade Reteaming-coacher, som är utbildade och godkända av Reteaming International.
Information om detta nätverk, och en lista på licensierade Reteaming-coacher, samt mer allmän information om Reteaming återfinns på www.reteaming.com.
Utvecklare av Reteaming, psykiatern Ben Furman och socialpsykologen Tapani Ahola, är internationellt uppmärksammade lärare av lösningsfokuserad psykologi. De driver Korttidsterapi-institutet i Finland och har skrivit ett flertal böcker.
Reteaming har en internationell spridning. Utbildade och auktoriserad Reteaming-coacher finns i flera länder och arbetsböcker samt annat material finns att köpa bl. a. på svenska, danska, norska, finska, engelska, och tyska.

Reteaming-plan och genomförande
För att genomföra ett utvecklingsprogram utarbetas en Reteaming-plan tillsammans med en licensierad Reteaming-coach. Arbetsgruppen, enheten och i vissa fall hela företaget behöver arbeta fokuserat tillsammans med en Reteaming-coach minst tre halvdagar. Den första halvdagen ägnas bl.a. åt att förvandla problem till mål, att hitta ett gemensamt mål och att öka motivationen för att arbeta mot det mål arbetsgruppen valt att jobba med. Den andra halvdagen ägnas åt att öka tron på att målet är realistiskt. Gruppen utreder sina resurser och ökar medvetenheten om de framsteg som redan gjorts. Den andra dagen avslutas med att en konkret handlings- och aktivitesplan tas fram. Under den tredje halvdagen, som är en slags uppföljning och lämpligen genomförs efter ca en månad, förstärks arbetsgruppens positiva utveckling genom att fokusera på de framsteg som ägt rum och bekräfta de bidrag som var och en bidragit med för att främja målet.
Det går även att dela upp arbetet i ett större antal sammankomster om förslagsvis 2 timmar per gång. Fördelen med detta upplägg är att det skapas mer tid för eget arbete, och att Reteaming-coachen kan stödja och följa upp framstegen mellan sammankomsterna.
Det finns även en möjlighet att genomföra merparten av programmet under 1-2 dagar, t ex under en företagskonferens. Då rekommenderas att man genomföra minst en kortare sammankomst om 2 timmar, utöver den avslutande uppföljningen efter ca en månad.

Det här låter intressant, hur börjar vi?
Kontakta InGo Active och boka en kort presentation/workshop (1 timme) och överväg att låta din arbetsgrupp vara med och bestämma om detta är ett intressant alternativ. Ni får en teoretisk bakgrund till metodiken och framförallt så genomförs en övning som på ett konkret vis ger en upplevelse av arbetssättet.

InGo Active har licensierade Reteaming-coacher som tar fram och skräddarsyr en reteamingplan utifrån kundens önskemål och situation.